W&G0 2022

mail: 
biuro(at)poniatowka(dot)pl
tel.: +48 727 918 883

Fundacja Poniatówka Polska 
ul. Władysława Łokietka 20
86-010 Koronowo 

NIP 554 293 31 10
KRS 0000587102 

Rachunek bankowy PKO 
59 1020 1462 0000 7302 0296 9087

Płatności obsługują:

sprawozdania

źródła

dla NGO

zagrodazmiloscido

Wystawa 

drewno

Współtworzymy studia podyplomowe na UTP

"Zrównoważone Zarządzanie Potencjałem Turystycznym Regionu" to nowa oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.  Uczestnicy dwusemestralnego, interdyscyplinarnego kursu, nabędą kompetencje niezbędne do przygotowania i zarządzania produktem turystycznym. 

Absolwentami mogą zostać osoby na co dzień związane z różnymi aktywnościami - urzędnicy, pracownicy branży turystycznej, księża, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, księża, itd. Oferta studiów jest dedykowana dla różnych branż, gdyż jednym
z celów jest umiejętność budowania i partnerstw sektorowych.

Nasza Fundacja ma przyjemność uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji tego nowego przedsięwzięcia edukacyjnego. Więcej informacji na stronie UTP.  Warto nadmienić, że
1 września 2021 r. UTP przekształci się w Politechnikę Bydgoską.

19 lipca 2021

Lista artykułów

Polskie dziedzictwo
kulturowe