Stronę wspiera  kreator WebWave.

Fundacja Poniatówka Polska 2021

Fundacja Poniatówka Polska 

ul. Władysława Łokietka 20

86-010 Koronowo

 

KRS 0000587102

 

Nr rachunku bankowego
59 1020 1462 0000 7302 0296 9087

mail:

biuro(at)poniatowka(dot)pl

 

tel.: +48 727 918 883

Aktualności 

ekoZagroda

ekoZagroda jest autorskim pomysłem na współczesną Poniatówkę. Koncepcja: wzorcowa zabudowa odtworzona w nowoczesny sposób na bazie osady z okresu międzywojnia nawiąże do rodzimego, drewnianego  stylu wiejskiej architektury.

 

Od 1935 roku na terenie dzielnicy zachodniej zbudowano ponad 3,3 tys. drewnianych osad wzorowanych na staropolskich chatach podcieniowych. Dzisiaj to cenne dziedzictwo ginie w oczach - budynki są rozbierane na opał lub samorzutnie niszczeją.

 

ekoZagroda to nie tylko próba ocalenia tego cennego dziedzictwa, ale również pomysł na zdrowe i  bezpieczne wiejskie budownictwo. Ten projekt docelowo dedykujemy młodym rodzinom szukającym na wsi swojego miejsca do życia i pracy.

 

Pierwsza ekoZagroda ma być modelową zabudową, na bazie której zostaną wzniesione nowe budynki lub zostaną zaadoptowane budynki pierwotne. Wkróce przedstawimy plan realizacji.

 

 

Archiwum  Mówione

Świadkowie Historii są bohaterami Archiwum Mówionego. Ich świadectwa w formie audio lub wideo to najlepsza dawka żywej historii. Wiedza o życiu w Poniatówce przybliża duży fragment historii polskiej  wsi.

 

Pragniemy dotrzeć do jak nawiekszej liczby  osób, które zamieszkują lub zamieszkiwały "śliczne domki kolonistów". Tak nazwałą Poniatówki Maria Dąbrowska, kiedy przed wojną zwiedzała osadnictwo

w okolicach Świecia. 

 

Nagrania są w miarę możliwości opracowywane i udostępniane w serwsach społecznościowych Fundacji Poniatówka Polska. 

 

Archiwum Mówione na kanale YouTube.

Archiwum Mówione w serwisie SounCloud.

Szlak turystyczny

Wystawa

Najlepiej Poniatówki oglądać w terenie - służy temu Szlak turystyczny Poniatówki. Dotarcie ułatiwają dedykowane znaki usytuowane przy drogach rowerowych. Dotarcie do obiektów umożliwia też Internetowa Mapa Szlaku.

 

Obiekty są odnajdowane w ramach kwerendy terenowej i archiwalnej. 

Wystawa o historii Poniatówek to 40 autorskich plansz informacyjno-edukacyjnych o rozmiarze

50x70 cm umieszczonych na kartonowych boxach własnej produkcji o rozmiarze w rzucie około 1 x 1 m

- w sumie 11 boxów. Do rozstawienia całości i wygodnego oglądania potrzeba ok 2 m kw na jeden box.

 

Wystawa, która stanowi doskonałe tło do różnych uroczystości i imprez udostępniania jest chętnym bezpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu. Konieczny koszt do poniesienia to dowóz wg stawki

0,8358 zł/km oraz  montaż i demontaż u zamawiającego - 2 x 200 zł = 400 zł.

 

Przy wystawie, ale również poza nią możemy zorganizować lekcję tematyczną o Poniatówkach.

Trwa ok. 1 godziny i ma formę prelekcji wspartej dynamiczną prezentacją (zawsze prosimy o ustawienie rzutnika i nagłośnienia).

 

Koszt lekcji z przygotowaniem prezentacji na autorskich materiałach wynosi 350 zł netto (umowa

o dzieło).