Stronę wspiera  kreator WebWave.
(C)Fundacja Poniatówka Polska 2021

mail: 
biuro(at)poniatowka(dot)pl

tel.: +48 727 918 883

Fundacja Poniatówka Polska 
ul. Władysława Łokietka 20
86-010 Koronowo

KRS 0000587102

 

Rachunek bankowy
59 1020 1462 0000 7302 0296 9087

Obsługa płatności:

Polityka prywatności

źródła

Dla NGO

zagrodazmiloscido

Szlak turystyczny

Wystawa o historii

drewno

Archiwum Mówione

19 lipca 2021
"Zrównoważone Zarządzanie Potencjałem Turystycznym Regionu" to nowa oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.  Uczestnicy dwusemestralnego, interdyscyplinarnego kursu, nabędą kompetencje niezbędne do przygotowania i zarządzania produktem turystycznym.  Absolwentami mogą zostać osoby na co
19 maja 2021
Lampa naftowa to drzewiej zwyczajne źródło światła we wiejskiej chacie.  Szybko poszła w przysłowiowy kąt, kiedy w krajobrazie wsi pojawiła się elektryczność. Zadziwiające jest to, że te urządzenia były przedmiotem licznych patentów. "Zbiornik,
07 maja 2021
Ratowanie Poniatówek to nie tylko odbudowa i utrzymanie drewnianych wiejskich zagród. To też historie osób je zamieszkujących. Osady stanowią dla nas całość - budynki i zamieszkujący je ludzie ze swoimi opowieściami. Niektóre z

Baza wiedzy o Poniatówkach, zagrodzie
z miłości do..., rękodziele i innych sprawach

W międzywojniu na terenie dzielnicy zachodniej jak grzyby po deszczu wyrastają drewniane osady – Poniatówki. Nazwę zawdzięczają ówczesnemu szefowi resortu rolnictwa – Juliuszowi Poniatowskiemu. Są świadectwem największej akcji gospodarczej, realizowanej na wsi międzywojennej. Maria Dąbrowska nazywa je w swoich Dziennikachślicznymi domkami kolonistów”.

Parcelacja jest udanym pomysłem na zmniejszenie przeludnienia wsi, poprawę warunków gospodarowania i repolonizację ziem byłego zaboru pruskiego. Funkcjonalne kompleksy budynków stają się od razu nowymi warsztatami pracy dla rolników i rzemieślników pracujących na wsi, głównie przesiedleńców z Małopolski, oraz służby folwarcznej.

Sprawna akcja budowlana jest możliwa dzięki wstępnej prefabrykacji w tartakach Lasów Państwowych. Przedsiębiorcy wznoszą obiekty na wcześniej wyznaczonym miejscu. Niespotykany dotąd w Polsce system budownictwa nabiera rozmachu, jednak wojna niweczy dalekosiężne plany. W XXI wieku funkcjonuje jeszcze całkiem spora liczba osad poniatowskich. Są czasami nazywane „dziedzictwem niedostrzegalnym”.

Krótka historia "ślicznych domków kolonistów"

Rok 1935 jest przełomowy dla reformy rolnej. Przebiega ona zbyt wolno, niż się oczekuje. Rozwiązaniem tego problemu, które przeforsował minister Poniatowski jest wprowadzenie drewna jako zasadniczego materiału do budowy ścian. Od tej pory buduje się je z obrobionych bali  grubości 15, 10 i 7,5 cm. Buduje się więcej i taniej.

Więcej i taniej nie oznacza gorzej. Chociaż prasa przedwojenna huczy od treści, typu "tandetne budynki", "wiatr kołysze obrazami", "ściany przesiąknięte wilgocią", nic nie zmieni faktu, że w dopiero co wzniesionym budynku drewnianym można praktycznie od razu zamieszkać. Niestety nie można tego powiedzieć
o budynkach murowanych.

Drewno to zdrowy, naturalny, bezpieczny materiał. Posiada korzystne właściwości cieplne, dużą oporność elektryczną, dobrą izolacyjność akustyczną. Co ważne
w dobie różnorakich technologii XXI w.
- pochłania szkodliwe pola emitowane przez sieci, urządzenia elektryczne . Nie elektryzuje się, co jest ważnym walorem użytkowym - drewniane powierzchnie nie przyciągają kurzu.

Drewno - zdrowy i bezpieczny materiał

Poniatówki w mediach

Piękna Poniatówka w Białowieży
Drewniane ściany tworzą zdrowy mikroklimat

O Poniatówkach
i nie tylko