W&G0 2021

mail: 
biuro(at)poniatowka(dot)pl
tel.: +48 727 918 883

Fundacja Poniatówka Polska 
ul. Władysława Łokietka 20
86-010 Koronowo 
KRS 0000587102 

Rachunek bankowy PKO 
59 1020 1462 0000 7302 0296 9087

Płatności obsługują:

sprawozdania

źródła

dla NGO

zagrodazmiloscido

Wystawa 

drewno

28 listopada 2021
Adwent jest w tradycji katolickiej czasem oczekiwania na narodziny Zbawiciela. Oczekiwanie to ma miejsce kiedy dzień za oknem szybko chyli się ku zachodowi i rzeczywistość dookoła szybko staje się ciemnościa. Symbolicznym sposobem na
15 listopada 2021
Minorki, Leghorny, Zielononóżki, Oringtony, Plymouth-Rocks'y czy Wyandotty to nie marki aut, ale rasy drobiu.  W okresie międzywojnia rozwijano w Polsce siłą rzeczy rasy polskie - co odzwierciedlają bardziej przyjazne i swojsko brzmiące nazwy
31 października 2021
Wynalazek papieru miał niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój oświaty i kultury.  Materiał ten pomaga utrwalać i zachowywać informacje dla przyszłych pokoleń.  Podobnie jest w przypadku Poniatówek - informacje o nich, szczególnie dokumenty -

Baza wiedzy o Poniatówkach, zagrodzie
z miłości do..., rękodziele i innych sprawach

W międzywojniu na terenie dzielnicy zachodniej jak grzyby po deszczu wyrastają drewniane osady – Poniatówki. Nazwę zawdzięczają ówczesnemu szefowi resortu rolnictwa – Juliuszowi Poniatowskiemu. Są świadectwem największej akcji gospodarczej, realizowanej na wsi międzywojennej. Maria Dąbrowska nazywa je w swoich Dziennikachślicznymi domkami kolonistów”.

Parcelacja jest udanym pomysłem na zmniejszenie przeludnienia wsi, poprawę warunków gospodarowania i repolonizację ziem byłego zaboru pruskiego. Funkcjonalne kompleksy budynków stają się od razu nowymi warsztatami pracy dla rolników i rzemieślników pracujących na wsi, głównie przesiedleńców z Małopolski, oraz służby folwarcznej.

Sprawna akcja budowlana jest możliwa dzięki wstępnej prefabrykacji w tartakach Lasów Państwowych. Przedsiębiorcy wznoszą obiekty na wcześniej wyznaczonym miejscu. Niespotykany dotąd w Polsce system budownictwa nabiera rozmachu, jednak wojna niweczy dalekosiężne plany. W XXI wieku funkcjonuje jeszcze całkiem spora liczba osad poniatowskich. Są czasami nazywane „dziedzictwem niedostrzegalnym”.

Krótka historia "ślicznych domków kolonistów"

Rok 1935 jest przełomowy dla reformy rolnej. Przebiega ona zbyt wolno, niż się oczekuje. Rozwiązaniem tego problemu, które przeforsował minister Poniatowski jest wprowadzenie drewna jako zasadniczego materiału do budowy ścian. Od tej pory buduje się je z obrobionych bali  grubości 15, 10 i 7,5 cm. Buduje się więcej i taniej.

Więcej i taniej nie oznacza gorzej. Chociaż prasa przedwojenna huczy od treści, typu "tandetne budynki", "wiatr kołysze obrazami", "ściany przesiąknięte wilgocią", nic nie zmieni faktu, że w dopiero co wzniesionym budynku drewnianym można praktycznie od razu zamieszkać. Niestety nie można tego powiedzieć
o budynkach murowanych.

Drewno to zdrowy, naturalny, bezpieczny materiał. Posiada korzystne właściwości cieplne, dużą oporność elektryczną, dobrą izolacyjność akustyczną. Co ważne
w dobie różnorakich technologii XXI w.
- pochłania szkodliwe pola emitowane przez sieci, urządzenia elektryczne . Nie elektryzuje się, co jest ważnym walorem użytkowym - drewniane powierzchnie nie przyciągają kurzu.

Drewno - zdrowy i bezpieczny materiał

Poniatówki w mediach

Piękna Poniatówka w Białowieży
Drewniane ściany tworzą zdrowy mikroklimat

O Poniatówkach
i nie tylko