Jesteś tutaj: Start / O fundacji

O fundacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cel fundacji

Osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy społecznej w zakresie dziedzictwa polskiej wsi i małych miast.

Cele operacyjne

a) poprawa ochrony zabytków wiejskiej kultury materialnej,
b) upowszechnienie kultury i sztuki obszarów wiejskich,
c) rozwinięcie oświaty i edukacji mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich,
d) rozwój gospodarki i nauki na obszarach wiejskich,
e) wzrost ochrony środowiska terenów wiejskich,
f) poprawa ochrony zdrowia mieszkańców terenów wiejskich,
g) wzmocnienie opieki, pomocy społecznej w tym profilaktyki skierowanej do mieszkańców obszarów wiejskich.

Działalność

a) dokumentowanie tradycyjnej zabudowy wiejskiej, szczególnie z okresu międzywojennych reform rolnych,
b) dokumentowanie architektury terenów wiejskich, w tym dworów, pałaców, parków, kapliczek, krzyży, cmentarzy,
c) organizowanie i prowadzenie izb pamięci, wiosek tematycznych, skansenów, muzeów,
d) pozyskiwanie danych z archiwów państwowych i prywatnych,
e) współdziałanie ze szkołami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą,
f) organizowanie i prowadzenie jednostek edukacyjnych,
g) współdziałanie z administracją samorządową i rządową,
h) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi,
i) współdziałanie z kościołami i związkami wyznaniowymi,
j) organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, pokazów, prelekcji, festynów,
k) opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych,
l) krzewienie edukacji finansowej,
m) tworzenie funduszy,
n) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego,
o) promocja zdrowej żywności wytwarzanej na terenach wiejskich,
p) pozyskiwanie środków na finansowanie działalności, w tym na remonty, modernizacje i utrzymanie obiektów,
q) działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego,
r) działalność doradcza i konsultacyjna,
s) działalność wydawnicza, badawcza i popularyzatorska,
t) organizowanie, prowadzenie i współprowadzenie agroturystyki,
u) inicjowanie i wspieranie przedsiębiorczości,
v) stosowanie nowoczesnych technologii w działalności,
w) upowszechnianie wolontariatu, szczególnie jako wkładu niefinansowego  w realizacji przedsięwzięć,
x) organizowanie biur, przedstawicielstw, filii, jednostek organizacyjnych,
y) zawieranie partnerstw z podmiotami podejmującymi działania zbliżone do działań fundacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-24
Data publikacji:2018-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2254