„Poniatówki" – odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fundacja Poniatówka Polska aktualnie realizuje projekt  „Poniatówki – odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej” współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Przewidywany termin zakończenia to 30 wrzesień 2019 r.

Główne działania projektowe

Zaprojektowanie i ekspozycja wystawy w formie plansz edukacyjno-informacyjnych. Zaplanowano 9 miejsc ekspozycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2019.

Wytyczenie i oznakowanie Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Poniatówki. Szlak zostanie wytyczony w oparciu o posiadane i pozyskane dane archiwalne, źródłowe oraz kwerendę terenową.

Kwerenda archiwalna i terenowa. Jej efektem będzie zgromadzenie dokumentacji do zaprezentowania na wystawie, oraz powstanie mapy internetowej z lokalizacjami osad na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dokumenty będą pozyskiwane z archiwów państwowych i prywatnych.

Mówione Archiwum Poniatówki. Jednym z założeń projektu jest stworzenie archiwum historii mówionej i archiwum społecznego (pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów). Takie archiwum przyczyni się do
upowszechnienia wiedzy o aspekcie lokalnym budowy niepodległego państwa polskiego na terenach wiejskich.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-24
Data publikacji:2018-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1129