Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Chata%20kujawska%20w%20Sławsku%20Wielkiem%20pod%20Kruszwicą,%20z%20podcieniem%20szczytowym,%20odrysowana%20w%20roku%201873%20r.

Skąd się wziął wzór Poniatówki?

16 lipca 2018

Dawny, czysty styl budownictwa wiejskiego został przeważnie skażony przez budownictwo zaborcze. Pomimo to w wyniku poszukiwań przeprowadzonych przez personel Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych oraz badań pracowników Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, udało się ustalić zasadnicze typy polskiego budownictwa drewnianego, właściwego dla dzielnic zachodnich.

Czytaj więcej o: Skąd się wziął wzór Poniatówki?
Przejdź do - Przeciętny%20koszt%20jednej%20osady%20w%20latach%201932-1936

Koszt zabudowy osad po przejściu na drewno się zmniejszył

9 lipca 2018

Nowe zasady wznoszenia osad zostały wprowadzone w trosce o przyspieszenie robót. Jednocześnie Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych udało się obniżyć koszty jednostkowe. Było to konieczne z uwagi na dotychczasowe duże obciążenia na 1 ha gruntu. Dbano o to aby nabywcy nowoutworzonych gospodarstw mogli podołać przyjmowanym na siebie obowiązkom finansowym.

Czytaj więcej o: Koszt zabudowy osad po przejściu na drewno się zmniejszył
Przejdź do - Mapa%20poglądowa%20rozplanowania%20osiedli%20na%20terenie%20rozparcelowanych%20majątków%20w%20latach:%20Pyszczyn%20-%201935,%20Kotomierz%20-%201936,%20Trzebień%20-%201937%20r.

Racjonalne rozparcelowanie wsi

2 lipca 2018

W 1935 r. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ustaliło nowe zasady, na podstawie któych określono wielkości i typy zabudowań dla nowopowstałych osad. "W budynkach mieszkalnych i inwentarskich, zasadniczym materiałem dla budowy ścian jest drzewo, tj. bale obrobione 15, 10 i 7,5 cm grubości, w zależności od klimatu przy zastosowaniu konstrukcji słupowej lub zrębowej".*

Czytaj więcej o: Racjonalne rozparcelowanie wsi